Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyində

İyunun 18-də Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyindəö əlamətdar bir gün yaşanıb. Həmin gün Milli xcalçaçılıq sənətimizin iki nümunəsi əsrlərin ayrılığından sonra uzaq Amerikadan doğma Vətəninə geri dönüb.

ABŞ-ın Şərq Xalçası və tekstil üzrə Çikaqo cəmiyyətinin üzvü mərhum Qrover Şiltsin kolleksiyasındfan iki qədim Azərbaycan xalçası onun həyat yoldaşı Beverli Şilts tərəfindən muzeyə hədiyyə edilib.

Bu münasibətlə təşkil olunan tədbirdə Cəfər Cabbarlı Ev Muzeyinin əməkdaşları da iştirak ediblər.


Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyində

Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyində

Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyində