“Fars dili”dərsliyi.2-ci sinif üçün “Ketabe dovvome salmandau”, 1319 (Hicri tarixi)İnventar N: 150
___________________________________________
Adı: “Fars dili”dərsliyi.2-ci sinif üçün “Ketabe dovvome salmandau”, 1319 (Hicri tarixi)
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif:
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Tehran
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
___________________________________________
Qeyd: Fars dilində