“Arvatlar və qeyri hekayələr”İnventar N: 148
__________________________________________
Adı: “Arvatlar və qeyri hekayələr”
__________________________________________
Ölçü:
__________________________________________
Tarix: 24/03/80
__________________________________________
Müəllif: A.P.Çexov
__________________________________________
Material: Kağız,karton
__________________________________________
Janr:
__________________________________________
Növ:
__________________________________________
İşləmə texnikası:
__________________________________________
Region: Azərbaycan
__________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
__________________________________________
Qeyd: Azərnəşr, 1930. Az dil-də, latın əlifbası ilə