“Şeir məcmusu”( Elegiya-mərsiyə) XIXəsrİnventar N: 146
___________________________________________
Adı: “Şeir məcmusu”( Elegiya-mərsiyə) XIXəsr
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif:
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Azərbaycan
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: Hacı Məhəmməd Ağa mətbəəsi,az.dil-də,ərəb əl-sı ilə