“Tikan kolu”İnventar N: 145
__________________________________________
Adı: “Tikan kolu”
__________________________________________
Ölçü:
__________________________________________
Tarix: 24/03/80
__________________________________________
Müəllif: Əli Abbas Müznit
__________________________________________
Material: Kağız,karton
__________________________________________
Janr:
__________________________________________
Növ:
__________________________________________
İşləmə texnikası:
__________________________________________
Region: Azərbaycan
__________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
__________________________________________
Qeyd: Orucov qardaşlarının nəşr-tı.Azərabaycan dilində, ərəb əlifbası ilə