“Kral Lir” faciəsi - 1936İnventar N: 142
___________________________________________
Adı: “Kral Lir” faciəsi - 1936
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif: V.Şekspir
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Moskva –Leninqrad
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam
___________________________________________
Qeyd: Akademiya nəşr-tı,rus və ingilis dill-də .