“Daldan atılan daş topuğa dəyər” -1893İnventar N: 125
__________________________________________
Adı: “Daldan atılan daş topuğa dəyər” -1893
__________________________________________
Ölçü:
__________________________________________
Tarix: 24/03/80
__________________________________________
Müəllif: N.B.Vəzirov
__________________________________________
Material: Kağız,karton
__________________________________________
Janr:
__________________________________________
Növ:
__________________________________________
İşləmə texnikası:
__________________________________________
Region: Azərbaycan,Şuşa
__________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
__________________________________________
Qeyd: Az d-də, ərəb ə-sı ilə