“Əsərlər”.1887-ci ilİnventar N: 123
___________________________________________
Adı: “Əsərlər”.1887-ci il
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif: A.S.Puşkin
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Moskva
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: İ.D.Sıtinin nəşri-tı