Xocə Nəsrəddin lətifələri - kitabİnventar N: 122
___________________________________________
Adı: Xocə Nəsrəddin lətifələri - kitab
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif:
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası: Illüstrasiyalı
___________________________________________
Region: Azərbaycan
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: Türk dilində