“Səhvlərin komediyası”-kitab
İnventar N: 121
___________________________________________
Adı: “Səhvlərin komediyası”-kitab
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif: V.Şekspir
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region:
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: Dövlət nəşr.1937 rus d-də