“Fars dili dərsliyi”İnventar N: 120
___________________________________________
Adı: “Fars dili dərsliyi”
___________________________________________
Ölçü:
___________________________________________
Tarix: 24/03/80
___________________________________________
Müəllif: E.Beretels
___________________________________________
Material: Kağız,karton
___________________________________________
Janr:
___________________________________________
Növ:
___________________________________________
İşləmə texnikası:
___________________________________________
Region: Leninqrad
___________________________________________
Qorunub saxlanması Tam deyil
___________________________________________
Qeyd: Rus d-də, 1932-ci il