İsmayılbəy Qutqaşınlı küç.

 

ev muzeyi

Cəfər Cabbarlının

 
SƏRGİ VƏ MÜHAZİRƏLƏR
 
 
 
2010-CU İL 8,9,10 DEKABR TARİXDƏ
SƏRGİ VƏ MÜHAZİRƏLƏR

 
Baxış sayı: tarix 17-12-2010, 20:56 Ətraflı  

 
Cəfər Cabbarlı tərcüməçi kimi
 
 
 
Cəfər  Cabbarlı  tərcüməçi  kimi


Azərbaycanda tərcümə sənətinin tarixi çox qədimdir. X1X əsrin 30-cu illərindən etibarən rus realist ədəbiyyatı ilə tanışlıq, ayrı-ayrı ədəbiyyat xadimlərinin şəxsi ünsiyyəti qiymətli ədəbi nümunələrin Azərbaycan dilinə tərçüməsi ilə nəticələnir. Bu cəhətdən A.Bakıxanovun Krılovdan etdiyi tərcümələr Azərbaycan dilinə tərcümə sahəsində atılan ilk addımlardır.
 
Baxış sayı: tarix 8-12-2010, 11:35 Ətraflı  

 
Gülara Cabbarlı 80
 
 
 
Gülara Cabbarlı 80
2010-cu il fevralın 11-də Cəfər Cabbarlının ev-muzeyinin direktoru Gülarə Cabbarlının 80 yaşı tamam olmuşdur.
 
Baxış sayı: tarix 11-03-2010, 02:07 Ətraflı  

 
Cəfər Cabbarlı 110
 
 
 
Cəfər Cabbarlı 110
 
Baxış sayı: tarix 14-10-2009, 19:41 Ətraflı  

 
C.Cabbarlının Ev Muzeyi
 
 
 
C.Cabbarlının Ev Muzeyi

C. Cabbarlının vaxtilə yaşayıb-yaratdığı ev indi muzey kimi fəaliyyət göstərir.

 
Baxış sayı: tarix 12-08-2009, 10:36 Ətraflı